Witamy na stronie Polskiej Izby Opakowań

logo pio

Polska Izba Opakowań  jest organizacją samorządu przedsiębiorców skupiającą ponad 100 producentów opakowań, materiałów opakowaniowych, maszyn oraz urządzeń dla przemysłu opakowań. Jest reprezentantem interesów tego środowiska. Udziela wsparcia w rozwoju firm. Zapewnia obsługę edukacyjno-informacyjną. Wspiera działania na rzecz promocji i marketingu. Organizuje misje gospodarczo-promocyjne i marketingowo-informacyjne. Izba pośredniczy w nawiązywaniu kontaktów handlowych i kooperacyjnych. Wspiera obecność firm-członków Izby na polskim rynku oraz na rynkach zagranicznych. Jest współorganizatorem konkursu na opakowanie PakStar. 

 III KONGRES PRZEMYSŁU OPAKOWAŃ

„Opakowania w łańcuchu dostaw”

27 września 2016 r.

Poznań

LOGO-KONGRES 1

Polska Izba Opakowań co 2 lata organizuje Kongresy Przemysłu Opakowań (od 2012 roku) poświęcone wybranym zagadnieniom interesującym projektantów, producentów i użytkowników opakowań. W tym roku 27 września podczas targów TAROPAK zamierzamy „zająć się” tematem „Opakowanie w łańcuchu dostaw”. Celem debaty będzie uświadomienie projektantom i producentom opakowań oraz pakowanych produktów w jakich warunkach i sytuacjach znajduje się opakowanie wraz z produktem w drodze do konsumenta. 

więcej


PakStar 2016 i Student PakStar 2016

pakstar 2016COBRO- Instytut Badawczy Opakowań wspólnie z Polską Izbą Opakowań (PIO), Akademią Sztuk Pięknych w Łodzi (ASP) i Zarządem Międzynarodowych Targów Poznańskich (MTP) zapraszają, producentów, studentów, projektantów i użytkowników opakowań oraz ma-teriałów opakowaniowych do udziału w Ogólnopolskim Konkursie Opakowań PakStar 2016 i Krajowym Konkursie Projektów Opakowań Student PakStar 2016.
Zapraszamy do ubiegania się o prestiżowe nagrody za najlepsze opakowania i materiały opakowaniowe, oraz projekty opakowań, otwierające drogę do współzawodnictwa w Światowych konkursach opakowań: WorldStar i WorldStar Student Award, organizo-wanych przez Światową Organizację Opakowań WPO (World Packaging Organization).
Termin nadsyłania formularzy zgłoszeń i wzorów do dnia 31 maja 2016

więcej


Wyniki Konkursu na prace dyplomowe o tematyce opakowaniowej 

plakatPIOOrganizowany przez Polską Izbę Opakowań Konkurs na prace dyplomowe o tematyce opakowaniowej cieszy się z każdym rokiem coraz większą popularnością. W II. edycji tego Konkursu (rok 2015) zgłoszono ogółem 11 prac (w roku 2014 – 10 prac), w tym 4 magisterskie, 5 inżynierskich i 2 licencjackie. Komisja konkursowa kierując się postanowieniami Regulaminu Konkursu i przyjętą metodyką oceny, nagrodziła 2 prace magisterskie, jedną licencjacką i jedną inżynierską.

I. nagrodę w kategorii „praca magisterska” uzyskała praca p. Katarzyny Stróżyk, pt. „Rozwiązania bezopakowaniowe jako droga do bezodpadowej Europy”.

II. nagrodę w kategorii „praca magisterska” uzyskała praca p. Kamila Hudzika, pt. „Analiza i ocena krajowego systemu gospodarki odpadami opakowaniowymi”.

Wyróżniona przez Komisję Konkursową została praca p. Ingi Kaszyckiej, pt. „Opakowanie jako instrument komunikacji marketingowej na przykładzie produktów importowanych”

I. nagrodę w kategorii praca inżynierska/licencjacka uzyskała praca licencjacka p. Magdaleny Witkowicz, pt. „Opakowania jako nośnik treści i wartości”.

II. nagrodę w kategorii praca inżynierska/licencjacka uzyskała praca inżynierska p. Antoniny Kołowskiej, pt. „Zarządzanie jakością w procesie pakowania żywności na przykładzie galaretek marki Delecta”.

Wręczenie nagród odbędzie się podczas targów Packaging Innovations, w dniach 12-13 kwietnia br.

więcej


Ważniejsze wydarzenia z życia Izby  

marzec - kwiecień 2016

Kontynuując – dobrze przyjętą przez członków Izby – praktykę informowania o działalności Izby, przesyłamy kolejną okresową informację o ważniejszych przedsięwzięciach i wydarzeniach jakie miały miejsce w okresie 1 marca – 30 kwietnia br.

Pierwszy kwartał każdego roku jest znamiennym przygotowaniami do Walnego Zgromadzenia Członków, a zatem pracami organów Izby związanymi z oceną działalności w roku sprawozdawczym oraz z opracowaniem programu na rok bieżący. Co nie oznacza, iż równolegle w Izbie nie podejmowano, i nie realizowano, prac i zadań wynikających z bieżących potrzeb oraz wcześniej zaplanowanych przedsięwzięć.

więcej


Konkurs na prace dyplomowe o tematyce opakowaniowej

edycja 2016

plakatPIO

Mając na celu zwiększenie zainteresowania zagadnieniami szeroko rozumianego opakowalnictwa, Rada Polskiej Izby Opakowań podjęła decyzję o rozpisaniu Konkursu na prace dyplomowe o tematyce opakowaniowej. Więcej o Konkursie tutaj

Poprzednie edycje Konkursu (2014 i 2015) cieszyły się dużym zainteresowaniem. W pierwszej edycji zgłoszono 10 prac, wyniki Konkursu zostały ogłoszone na początku marca 2015, a 10 kwietnia podczas targów Packaging Innovations zostały wręczone dyplomy i nagrody dla zwycięzców. Informację o stanie przebiegu drugiej edycji zamieścimy już wkrótce.

Od stycznia 2016 roku ruszyła już trzecia edycja tego Konkursu. Termin zgłaszania prac do 31 grudnia 2016 r. Regulamin do pobrania poniżej.

 ikona pdf
    regulamin do pobrania
 

 

 

czlonkowien2

 ibon
 
 Wydarzenia:
 gift show poland original
RosUpack16 150x200 polska wersja
 taropak ban