Witamy na stronie Polskiej Izby Opakowań

logo pio przezroczysteportal baner na PIOPolska Izba Opakowań została utworzona w październiku 1994 r. Izba jest organizacją samorządu przedsiębiorców skupiającą producentów opakowań, materiałów opakowaniowych, maszyn i urządzeń dla przemysłu opakowań. Powstała w odpowiedzi na potrzeby środowiska przemysłu opakowań. Jest reprezentantem interesów tego środowiska. Udziela wsparcia w rozwoju firm a w szczególności małych i średnich. Zapewnia obsługę edukacyjno-informacyjną. Wspiera działania na rzecz promocji i marketingu. Organizuje misje gospodarczo-promocyjne i marketingowo-informacyjne. Członkostwo w Izbie uwierzytelnia firmę wobec jej rynkowych partnerów. Izba pośredniczy w nawiązywaniu kontaktów handlowych i kooperacyjnych. Wspiera obecność firm-członków Izby na polskim rynku oraz na rynkach zagranicznych. Jest organizatorem Konkursu na prace dyplomowe o tematyce opakowaniowej i współorganizatorem konkursu na opakowanie PakStar. Przyznaje tytuły "Zasłużony dla przemysłu opakowań" oraz "Firma zasłużona dla przemysłu opakowań". Prowadzi portal informacyjny branży opakowaniowej pakowanie.info Izba jest także inicjatorem "Dnia Opakowań" (15 września). Prezesem Izby jest prof. dr hab. inż. Stanisław Tkaczyk.

IV Kongres Przemysłu Opakowań

logo kongresu GOZ
W dniu 2 października w Poznaniu, podczas targów TAROPAK odbędzie się już czwarta edycja Kongresu Przemysłu Opakowań. W tym roku tematem Kongresu będzie Transformacja przemysłu opakowań w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym.
Gospodarka w obiegu zamkniętym (GOZ) to najbardziej aktualny dzisiaj i w najbliższych latach temat inspirujący do działalności na rzecz oszczędzania nieodnawialnych zasobów wykorzystywanych w gospodarce. 
Osoby zainteresowane udziałem w Kongresie prosimy o wypełnienie poniższego formularza i przesłanie skanu na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

ikona pdf

formularz zgłoszeniowy

W odpowiedzi na zainteresowanie projektantów, producentów i użytkowników opakowań oraz szeroko rozumianej sfery odzysku i recyklingu opakowań, wiodącym tematem tegorocznego Kongresu Przemysłu Opakowań będzie problematyka gospodarki opakowaniami od projektowania poprzez wytwarzanie, wykorzystanie oraz zagospodarowanie opakowań po ich wykorzystaniu(wyniki konsultacji).
Temat ten „wpisuje się” w Wielki Projekt będący równie wielkim wyzwaniem jakim jest Gospodarka w Obiegu Zamkniętym (GOZ). To niezwykle aktualne zagadnienie, interesujące praktycznie cały cywilizowany świat. Zaś w odniesieniu do naszego regionu, jaki stanowi Europa podjęte zostały pierwsze decyzje służące realizacji tego „projektu”.
W miesiącach styczeń-luty 2018 Komisja Europejska poświęciła Gospodarce w Obiegu Zamkniętym wiele uwagi, formułując strategię postępowania. Jednym z elementów tej strategii jest przyjęcie przez KE pierwszej w historii ogólnoeuropejskiej strategii dla tworzyw sztucznych, bowiem surowce te są jednym z filarów planu (projektu) Gospodarki w Obiegu Zamkniętym. Również Rząd Polski, w ślad za działaniami Komisji Europejskiej, przyjął projekt dokumentu „Mapa drogowa transformacji gospodarki w kierunku Gospodarki w Obiegu Zamkniętym”. Wiodącym jest Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii.
Opakowania, ich powszechność, rola i znaczenie dla gospodarki i społeczeństwa, a zatem i problem zagospodarowania odpadów opakowaniowych, powodują, iż trudno przecenić udział tego segmentu gospodarki w procesie transformacji w kierunku Gospodarki w Obiegu Zamkniętym. Stąd tematyka IV Kongresu Przemysłu Opakowań organizowanego przez Polską Izbę Opakowań.
Kongresowe audytorium stanowić będą: projektanci, producenci opakowań oraz materiałów opakowaniowych. Szeroko rozumiani użytkownicy, których udział i rolę w zagospodarowaniu opakowań po ich wykorzystaniu trudno przecenić (selekcja, zbiórka opakowań). Znaczący udział w obradach Kongresu mieć będą realizatorzy systemu i procesów zbiórki, odzysku, recyklingu i innych form działalności na rzecz przywracania do wykorzystania zasobów zużytych do produkcji opakowań. Bo w tym tkwi sens i filozofia Gospodarki w Obiegu Zamkniętym.

Program (projekt)

9:30 – 10:15       Rejestracja uczestników

                           Sesja inauguracyjna
10:15 – 10:30     Okolicznościowe wystąpienia przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego oraz  Prezesa Międzynarodowych
                           Targów   Poznańskich
10:30 – 10:40     Okolicznościowe przesłanie do uczestników Kongresu
10:40 – 11:00     Mapa drogowa transformacji polskiej gospodarki do gospodarki w obiegu zamkniętym (wystąpienie przedstawiciela 
                           Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii)

11:00 – 12:40     I Sesja referatowa
                           Rola i zadania przemysłu opakowań oraz kierunki działań (projektowanie, wytwarzanie) w dostosowywaniu
                           opakowań do wymogów GOZ. Szanse. Realne możliwości. Zagrożenia.

                           (3 referaty)

12:40 – 13:20     Lunch

13:20 – 14:35     II Sesja referatowa
                           Systemy organizacyjne i technologie odzysku surowców z odpadów opakowaniowych. Stan aktualny. 
                           Kierunki zmian. Oczekiwane wsparcie ze strony przemysłu opakowań

                            (3 referaty)

14:35 – 15:15     III Sesja referatowa
                           Ekonomiczno-społeczne, kulturowe i edukacyjne uwarunkowania realizacji procesu transformacji przemysłu
                           opakowań w kierunku GOZ

                           (2 referaty)

15:15 – 15:30     Przerwa kawowa

15:30 – 16:30     Sesja dyskusyjna
                           Wymiana doświadczeń, Konfrontacja opinii. Propozycje działań do podjęcia przez organizacje, instytucje i 
                           przedsiębiorstwa zaangażowane w proces transformacji przemysłu opakowań.
16:30 – 17:00     Prezentacja Partnerów Wspierających organizację Kongresu. Zamknięcie obrad


Uczestnictwo w Kongresie

I.  Wysokość opłaty za udział w Kongresie

 1. Uczestnicy, którzy prześlą zgłoszenie i dokonają wpłaty przed 31 lipca, płacą 300 zł (netto)
 2. Opłata od każdej dodatkowej osoby z firmy wynosi 200 zł (netto)
 3. Członkowie Polskiej Izby Opakowań wnoszą opłatę w wysokości 150 zł (netto)
 4. Uczestnicy, którzy zgłoszą udział po 31 lipca (do 25 września) wnoszą opłatę 400 zł (netto) przy zachowaniu warunku, iż każda dodatkowa osoba z tej samej firmy, wnosi opłatę w wysokości 200 zł (netto)
 5. Partnerzy wspierający Kongres korzystają z 5 bezpłatnych kart uczestnictwa dla swoich pracowników lub przedstawicieli firm przez siebie wskazanych


II. Warunki uczestnictwa

 1. Przesłanie zgłoszenia i dokonanie wpłaty zgodnie z pkt. I. 1-4
 2. Formularze zgłoszenia do pobrania na stronie www.pio.org.pl (od 30 kwietnia 2018)
 3. Szczegółowych informacji udziela Biuro Polskiej Izby Opakowań, które równolegle pełni funkcję Biura Organizacyjnego Kongresu
 4. Kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.; tel. 22 651 83 94


III.  Informacje dodatkowe

 1. Szczegółowy (tematyczny) program Kongresu zostanie upowszechniony w dniu 15 maja, po akceptacji przez Radę Programową.
 2. Dodatkowe informacje dotyczące ewentualnych zmian w programie (aktualizacja) lub w warunkach uczestnictwa będą zamieszczane na bieżąco na portalach internetowych Izby: www.pio.org.pl i  www.pakowanie.info oraz w newsletterze Izby. Zainteresowani otrzymywaniem newslettera (nowi „odbiorcy”) proszeni są o poinformowanie Izby o włączenie ich na listę odbiorców
 3. Pełny (rozwinięty) program Kongresu zawierający tytuły referatów prezentowanych w trakcie Kongresu oraz zamieszczonych w kongresowej monografii będzie zaprezentowany w 2. numerze Biuletynu Opakowaniowego (2 lipca) oraz na portalach internetowych Izby.
 4. Wszystkie zgłoszone na kongres referaty (ok. 25) będą zamieszczone w wydanej drukiem monografii „Transformacja przemysłu opakowań do warunków GOZ”, którą otrzymają uczestnicy Kongresu w dniu obrad.