Kongres Przemysłu Opakowań

Polska Izba Opakowań od 2012 jest organizatorem cyklicznego wydarzenia jakim są Kongresy Przemysłu Opakowań. Celem Kongresów jest poszerzenie wiedzy, wymiana doświadczeń oraz zapoznanie z nowymi rozwiązaniami z zakresu aktualnych zagadnień branży opakowań. Kongres stanowi także okazję i miejsce do zapoznania się z aktualnym dorobkiem nauki i techniki w dziedzinie opakowalnictwa oraz tendencjami i kierunkami rozwoju przemysłu opakowań na tle wymagań stawianych współczesnym opakowaniom. 

Każda edycja wydarzenia poświęcona jest innej tematyce. Wydarzenie jest zwyczajowo organizowane w Poznaniu podczas targów TAROPAK i zwieńczone uroczystą Galą dla uczestnikówWażnym rezultatem (dorobkiem praktycznym) Kongresu jest tematyczna monografia zawierająca referaty składające się na wystąpienia podczas kongresowych obrad.

Dotychczas odbyły się 4 edycje Kongresu Przemysłu Opakowań: w 2012, 2014, 2016 i 2018 roku. Kolejna edycja planowana na rok 2020 ze względu na pandemię i towarzyszące jej ograniczenia musiała niestety zostać przełożona.